Zásady bezpečného zacházení se střelnou zbraní

Paintballové zbraně sice nejsou "skutečné", smrtící zbraně, ale za určitých podmínek mohou být téměř stejně tak nebezpečné. Různí "hračičkové" kteří neumí nic lepšího než si hrát se spouští, mířit na všechny okolo a vůbec se chovají nezodpovědně, protože jejich zbraň "není skutečná", "není nabitá" apod. jsou potencionálním neštěstím pro všechny okolo. Takovýmto suverénům, neznalým "slušného chování se zbraněmi" bohužel něco takového nejspíš projde jednou, dvakrát, desetkrát, třeba i stokrát a nic se nestane. Jednoho dne se ovšem nevyhnutelně něco stane a vzít to zpátky se už pak nedá. Typicky pak bohužel na svou hloupost nedoplatí oni sami, ale někdo z nás ostatních. Nedejte jim tedy šanci - dodržujte zásady bezpečného zacházení se zbraní a totéž vyžadujte od ostatních.


Na základě vlastních mnohaletých zkušeností s mnoha zbraněmi různých typů, paintballovými, vzduchovými i "ostrými" palnými, jsem se dále pokusil o co nejstručnější a nejjasnější shrnutí hlavních zásad, podle kterých by bylo vhodné zacházet s paintballovými zbraněmi. Vyplývají s obecně uznávaných zásad bezpečného zacházení s palnými zbraněmi se zohledněním některých charakteristik zbraní paintballových:


1. Zbraň je určena pouze ke střelbě, k ničemu jinému. Ne k "žertování", chlubení, machrování apod. Se zbraní nešaškujte, nedělejte hlouposti. Zbraň si zaslouží "vážnost a úctu". Zacházejte s paintballovou zbraní obdobně jako se má zacházet s nožem - pokud ji nechcete použít, odložte ji, schovejte do pouzdra apod.

2. Kdykoliv vezmete do ruky zbraň, nejdříve se přesvěčte o jejím stavu. S každou zbraní vždy a za všech okolností zacházejte jako s nabitou. Nejvíce nehod vždy bylo se zbraněmi mylně považovanými za bezpečné - "nenabitými" a "zajištěnými".

3. Manipulujte pouze se zbraní kterou znáte. Pokud nějakou zbraň neznáte, požádejte někoho kdo ji zná, aby vám vše potřebné nejprve náležitě vysvětlil. Nikdo nezná všechno. Rozumný člověk se zeptá. Hlupák svou neznalost ostaním odhalí daleko méně příjemným způsobem.

4. Nikdy nesahejte na zbraně bez vědomí a dovolení jejich majitele. Není to ani ohleduplné, slušné ani bezpečné. Ačkoliv jednotlivé zbraně mohou vypadat stejně, uvnitř je každá zbraň jedinečným exemplářem. Mnohé zbraně jsou specificky upravené, nebo mohou být různě poškozené apod.

5. Nemiřte na věci na které nechcete střílet. Mimo hru by vaše zbraň měla mířit vždy pouze do bezpečného prostoru, tj. do směru kde by případný "náhodný" výstřel způsobil minimální škodu. Stejně tak se prst dává na spoušť až při míření, tehdy když skutečně chcete střílet.

6. Kdykoliv odkládáte zbraň, uveďte ji do bezpečného stavu. Nejlépe je, pokud je zbraň vybita, zajištěna, má vyjmutý závěr nebo tlakovou lahev - tak, aby nemohla vystřelit a aby tento její "bezpečný" stav byl všem okolo na první pohled patrný.

7. Úsťovou rychlost své zbraně vždy udržujte bezpečně pod hranicí 300 fps. Tato hranice byla lékaři stanovena jako nejvyšší bezpečná hranice kdy paintballová kulička nezpůsobuje závažná zranění nechráněnému lidské tělu. Na této hranici výrobci garantují spolehlivost svých ochranných prostředků (bez ohledu na to, jak je ve skutečnosti zkoušejí). Nediskutujte o tomto limitu. Někde limit ležet musí a na této hranici se shodly odborníci daleko chytřejší a fundovanější než jste vy.