Efektivní délka hlavně,
víceprůměrové a vícedílné hlavně


Termín "efektivní délka hlavně" v paintballu vymezuje tu část délky konkrétní hlavně, ve které skutečně dochází k akceleraci kuličky. Často bývá zmiňována i maximální efektivní délka hlavně, jakožto délka hlavně běžné konstrukce, která je ještě pro výkon přínosná, do které v ní kulička akceleruje. Jako u většiny "technických" záležitostí paintballu, i zde se ale častěji setkáváme s tvrzeními která spíše než "vědeckými fakty" jsou s mýty a polopravdami.

Mezi mnou oblíbená (NESPRÁVNÁ) tvrzení například patří, že paintballové zbraně s krátkými hlavněmi, respektive hlavněmi s malou efektivní délkou, (tj. např. 5" = 125mm) nemohou dosahovat vysokých úsťových rychlostí (např. 300 fps), nebo že maximální efektivní délka hlavně je 12-14" a dále již prodlužování hlavně rychlosti nepomáhá. S příznivci těchto tvrzení nemusím dlouze teoretizovat, stačí když uvedu, že s PGP/ZGP s jejich 6" hlavněmi jsem v rámci testů svého času (sice neúmyslně, ale bez jakýchkoliv problémů a potíží), dosahoval rychlostí přes 450 fps a že úsťová rychlost mi u určitých paintballových zbraní prokazatelně stoupala s prodlužování délky hlavně minimálně do 18" (=457mm).

Je si nutné uvědomit, že zatímco některé tyto "pověry" jsou jen nesmysly které nemají reálný základ a prostě jen docela dobře znějí, jiné vycházejí ze špatně interpretovaných faktických skutečností, vztahující se například jen k určité konkrétní zbrani a jejímu sériovému stavu.

V diskusích o maximální efektivní délce hlavně se například velmi dlouho s oblibou citoval výzkum svého času velmi prestižní společnosti AGD, tvůrce slavných Automagů, propagátorů regulátorů a HPA/N2 v paintballu. Někdejší výzkum této společnosti ukáza, že rychlost paintballové kuličky roste v hlavni až do délky 9-10" ale dále již nevzrůstá. Z toho má plynout poučení, že větší délka hlavně je z hlediska navyšování úsťové rychlosti zbytečná, nebo dokonce zcela nežádoucí. Problém tohoto výzkumu spočívá v tom, že byl realizován se zbraní AGD Automag, což je v mnoha parametrech výtečná zbraň, ale jednak má specifický typ dávkování plynu do komory a druhak má fakticky neutěsněný závěr (kterým plyn při výstřelu uniká) což obojí maximální efektivní délku hlavně zásadně zkracuje. U většiny jiných zbraní toto jinak správné tvrzení zkrátka a dobře neplatí. Podobně zavádějícím způsobem byl mimochodem prezentován další výzkum AGD, týkající se drážkovaných hlavní se spirálním vývrtem v paintballu. Ty dle AGD nefungují... ovšem v AGD zkoušeli hlavně s drážkováním podobného typu jaké je u klasických "ostrých" palných zbraní, kde se malé ostré drážky zařezávají do kovové střely, což u paintballové kuličky opravdu nefunguje. Pozdější testy s "mělkým" polygonálním vývrtem (který střelu víceméně "plasticky" tvaruje) a jiného stoupání, přinesly zcela jiné výsledky.

Specifickým tématem jsou pak vícedílné a tzv. víceprůměrové hlavně. Víceprůměrové hlavně jsou laicky řečeno hlavně, které mají dva nebo více vnitřních průměrů. Zásadní je, že akcelerace kuličky zde ve významnějším měřítku probíhá typicky pouze v jednom z těchto průměru, tedy jen v určité části a délce hlavně. Tato část hlavně odpovídá běžné "jednoprůměrové" hlavni, ostatní průměry mají jiné funkce.

První z těchto hlavní jsou přímými předchůdci pozdějších "populárních" (nebo také jen široce propagovaných) hlavní Smartparts "All American". Šlo o hlavně Worr/WGP Sniperů a Autocockerů, které měli zadní "hnací" a přední "tlumící" část. Zadní část hlavně s menším vnitřním průměrem sloužila k urychlení střely, přední s o trochu větším vnitřním průměrem se na výstřelu přímo nepodílela, jejím hlavním úkolem bylo poskytnout tlumící efekt, kdy pomocí portingu pomaleji snižovala tlak před výtokem plynu z ústí zbraně. Ono malé odskočení na průměru mělo původně zabránit negativnímu efektu nečistot pronikajících portingem, který byl navíc v akci obtížně čistitelný. Nakonec ale odskočený průměr pomáhal vlastním tlumícím efektem (kontrolované profukování plynu dopředu, mezerou kolem kulky) a chránilo se tím vyústění "skutečné" hlavně. Dané uspořádání se nakonec ukázalo být výhodné i technologicky: celou přední část hlavně která nebyla v kontaktu s kuličkou nebylo třeba tak pečlivě opracovávat a obrábění kratších částí byla samo o sobě jednodušší. Výrobní výhodou navíc bylo, že ve výrobě šlo složit požadovanou délku hlavně ze stejných zadních a různých předních částí, nebylo tedy třeba pro případ objednávky držet skladem celé hotové hlavně všech požadovaných délek, bylo je možné celkem rychle dle konkrétního přání zkompletovat z hotových zadků a snadno vyrobitelných předků.

Starší provedení hlavně Smartparts All American Novější provedení hlavně Smartparts All American

Svého času byla přední a zadní část těchto hlavní "All American" spojena lepením, ale potíže s ne vždy spolehlivým lepidlem výrobce nakonec přivedly k nahrazení lepení výrobně dražším šroubovým spojem. Ten sice mohl vést i k méně přesnému sesazení obou částí, u dané konstrukce to ale nehrálo roli a ukázalo se to být naopak výhodné z provozního hlediska, kdy bylo možné hlaveň například při přepravě kdykoliv rozložit, nebo podle momentální potřeby či preference předky měnit přímo mezi hrami uživatelem. Docela přirozeně pak v důsledku toho vznikl docela dobrý hlavňový business, když hráči celkem pochopitelně toužily vyzkoušet či přímo mít všechny možné délky hlavně. Na celém tomto vývoji ještě nebylo nic negativního, dokud se do věci nezapojil marketing společnosti Smartparts a ostatních...

Vznikaly tak nejprve různé hlavně a pak i celé nákladné hlavňové sady, jejiž faktická využitelnost byla přinejlepším omezená. Zprvu to byla evidentně jen "módní záležitost", kdy šlo vpodstatě o to, aby si každý mohl vybrat vlastní délku a popřípadě provedení a barvu hlavně které k němu ladí. Výrobci a prodejci to záhy obohatily svou propagační snahou a úspěšně vytvořily "mýtus hlavně"...a také reálně zbytečně velký výběr hlavní a uměle vybuzené exkluzivní modely, což mělo ospravedlnit vysoké investice ze strany uživatelů.

Další impuls v této oblasti přinesla nabídka různých vnitřních průměrů hlavní. Paintballové kuličky není možné vyrábět neustále ve zcela stejné velikosti, a ani si stejnou velikost po výrobě natrvalo nezachovávají. Jsou tu jisté ochylky, díky kterým jsou kuličky stejného typu od stejného výrobce občas trochu větší, občas menší. Někdo proto přišel s chválihodným nápadem nabídnout hráčům hlavně různého průměru aby si dle aktuálně dostupného střeliva mohly na místě vybrat k němu optimální průměr. Vedlo to ovšem k úplnému šílenství - mnozí výrobci hlavní se začaly předhánět v produkování hlavní i doslova nesmyslných průměrů a mnozí výrobci kuliček zase přestali výrobní velikost kuliček tak pečlivě hlídat. Vznikl doslova plánovaný chaos, který výrobcům veskrze vyhovuje.

Hlavňová sada Smartparts Freak

Dokud byla paintballová kulička pečlivě vyráběna a její průměr hlídán, odchylka neznamenala velký problém pro přesnost, spolehlivost ani dostřel. Paintballová kulička je totiž plastická a pokud je kvalitně vyrobena a dokud je v přiměřeném stavu, je se schopna průměru hlavně do značné míry přizpůsobit, aniž by to mělo vliv na kvalitu střelby. Praktický problém tedy přinášejí nejčastěji jen menší kuličky, které mohou vypadávat z hlavně, nebo může hrozit jejich dvojí nabití - což jsou problémy, které se záhy začaly řešit konstrukční úpravou zbraní, jejich doplnění blokacemi kuliček. Jediná další potíž u střeliva jiného průměru se omezovala na snížení efektivity využítí hnacího plynu. Z tohoto hlediska bylo vhodné mít nejlépe těsnící kombinaci průměru hlavně a kuličky. Pro pozdější rychlopalné zbraně s velkými plnitelnými tlakovými lahvemi to ale už nebylo zásadní hledisko - menší efektivita využití plynu se dala tolerovat a rychlost mohla být snadno přenastavena pouhým otočením regulačního šrobu. Výrobci se naopak začaly soustřeďovat na automatické modely, kde byl o něco menší průměr střely vůči hlavni považován za výhodný - ve velkém množství kuliček se na přesnost tolik nehledělo, důležitější byla spolehlivost podávání i v nepříznivých podmínkách.

ID " pr. mm velikost
.684-.685" 17,37-17,41mm Very Small
.686-.688" 17,41-17,49mm Small
.689-.691" 17,49-17,56mm Medium
.692-.694" 17,56-17,63mm Large

V celé záležitosti se navíc kouzelným způsobem projevilo i tradiční anglo-americké označování vnitřního průměru v palcích, konkrétně v setinách palců. Výrobce pochopitelně chtěl hlavneň označit jedním číslem. Setina palce ale odpovídá zhruba 3 setinám milimetru (0,03mm), což je v běžném strojírenství velmi obtížně dosažitelná výrobní přenost, odpovídající například výrobě běžných strojírenských měřidel. Desetina palce zase odpovídá 3 desetinám milimetru (0,3mm), což už je naopak i pro paintball příliš hrubá míra. A tak zatímco by se snad dal pochopit záměr nabídnout výběr z hlavní vnitřního průměru 17.4mm, 17.5mm a 17.6mm - vyrobené samozřejmě s určitými rozměrovými úchylkami (řekněme +/- 0,05mm) - na trhu se objevily šesti- až osmi-průměrové sady, značené jedním číslem s přesností na setinu palce... pokud totiž hráč měl rozměr například .685" snadno dospěl k tomu že by potřeboval .686"... Tato palcová označení tak jednak "kupodivu" přesně neodpovídají svému reálnému rozměru a druhak jsou v detailnosti svého výběru už jsou evidentně rozumně nepoužitelná.NA ČLÁNKU SE PRACUJE, BUDE DOKONČEN POZDĚJI