Přesnost a balistika paintballové zbraně

Všechny střelné zbraně jsou v zásadě jen nástrojem sloužícím k použití příslušné munice. V případě paintballových zbraní jde pouze o nástroj, který paintballovým kuličkám uděluje určitou rychlost v určitém směru. Udělit paintballové kuličce limitní povolenou bezpečnou rychlost ~90 m/s (300 fps) dokáže ve skutečnosti i silný pružinový prak a jako takový prak si je nakonec každou paintballovou zbraň vhodné představit - uvnitř, mezi všemi těmi hejblátky zde totiž není ukryta žádná magie kterou by šlo rozvíjet.

"Lepší" paintballové zbraně dokáží jen "urychlovat" kuličky bez negativních efektů jako je například deformace, praskání, nebo nepravidelná rotace kuliček, mají menší spotřebu plynu, pravidelnější úsťovou rychlost výstřel od výstřelu, menší hlučnost, větší životnost a případně dokáží také vystřelit větší počet kuliček za jednotku času, nebo je jejich použití pro člověka intuitivnější a jednodušší. Omezení z hlediska přesnosti a dostřelu jsou však zpravidla identická, daná rychlostí jakou se střela může bezpečně pohybovat a jejími vlastnostmi. Výkon všech špičkových nebo laděných zbraní je tedy velmi podobný, omezený předevších charakterem paintballového střeliva a rychlostmi jakými se může pohybovat.Charakteristika paintballové kuličky

První co si je třeba uvědomit je skutečnost, že paintballová kulička není z hlediska balistiky ideální střelou, a to i pokud pomineme její výrobní nepřesnost, problémy způsobené skladováním a omezenou životností.

Oproti tomu co si mnozí myslí, tvar koule zde ve skutečnosti není problémem, ale pomocí, protože v rychlostech kterými se pohybuje se koule blíží z hlediska aerodynamiky k tvaru ideálnímu.

Když pomineme problémy s přesností výroby, je problémem především špatný balistický koeficient paintballové kuličky, tedy fakticky nevýhodný poměr hmotnosti a plochy. Paintballová kulička je zkrátka relativně lehká a má přitom relativně značnou plochu - a musí taková být, aby při zásahu nezpůsobovala zranění. Za letu to ale znamená vysoký odpor a malou setrvačnost. Lehce tedy zrácí rychlost, má výraznou balistickou křivku a je snadno snášena větrem.

Existují proto přirozené limity dostřelu a přesnosti dané paintballovým střelivem, za které se nedostaneme, ani pokud použijeme sebedražší a sebelépe vymyšlenou zbraň a sebekvalitnější druh střeliva přímo z výrobní linky.

Pro srovnání uvedu balistické koeficienty různých "nesmrtících střel":

Paintballová kulička .68 cal (průměr 17,4mm ; hmotnost 3,2g): 0,0075
Paintballová kulička .50 cal (průměr 12,7mm ; hmotnost 1,15g): 0,0051
Paintballová kulička (RAM) .43 cal (průměr 10,7mm ; hmotnost 0,7g): 0,0043

Airsoftová kulička 8mm ; hmotnost 0,45g: 0,0050
Airsoftová kulička 8mm ; hmotnost 0,34g: 0,0038

Airsoftová kulička 6mm ; hmotnost 0,30g: 0,0059
Airsoftová kulička 6mm ; hmotnost 0,25g: 0,0049
Airsoftová kulička 6mm ; hmotnost 0,20g: 0,0040
Airsoftová kulička 6mm ; hmotnost 0,15g: 0,0030

Tenisový míček (průměr 65,41-68,58mm ; hmotnost 56,0-59,4 gramů): 0,0085-0,0099
Ping-pongový míček (průměr 40 mm ; hmotnost 2,7 g): 0,0012

Z výše uvedeného vyplývá, že paintballová kulička klasické ráže .68" má ve skutečnosti daleko lepší předpoklady k přesné střelbě než drtivá většina ostatních střel, jimiž po sobě lidé "rekreačně střílejí". Airsoftové kuličky ani ping-pongové míčky jí například nejsou rovnocennými konkurenty. Tenisový míček by byl bezpochyby lepší střelou, dost těžko bychom ale tak velké a nákladné "kuličky" v akci používaly.

Problém paintballové kuličky vůči ostatním konkurentům spočívá především v její výrobě a životnosti - kuličku z želatiny plněnou potravinářským barvivem je obtížné přesně vyrobit a i pokud ji vyrobíte přesně, je obtížné zajistit, aby si tuto svou přesnost zachovala delší čas, i po přepravě a skladování distributory i samotnými uživately.Balistické parametry

Stejně jako každá palná zbraň s určitou municí, i každá paintballová zbraň má své určité balistické parametry... závislé především na nastavené úsťové rychlosti a konkrétním typu použitého střeliva (kuliček). Níže uvedené grafy popisují balistické parametry paintballové zbraně s úsťovou rychlostí nastavenou na 280 fps (~85 m/s), používající nejtěžší paintballové kuličky o mezní (mezinárodně povolené) hmotnosti 3,2g - vpodstatě tedy reprezentují výsledky při optimálních herních parametrech. Čerpáno bylo ze studie, měření a balistického kalkulátoru Garyho Dyrkacze, potvrzených vlastními (a také dostupnými cizími) praktickými testy.

Doporučené odkazy:
http://home.comcast.net/~dyrgcmn/pball/paintball.html
http://lennon.csufresno.edu/~nas31/nsa/physics.html
http://www.roboshack.com/
http://osiris.urbanna.net/paintball/
http://www.pbreview.com/forums/showthread.php?t=348182
http://skroch.org/paintball-scatter-report.pdf
http://www.paintballtimes.com/2001test/results.htm