Stock Class rekordy v ''amatérském'' ladění

Zbraně kategorie Stock Class jsou svým způsobem záměrným anachronismem. Jsou charakteristické (mj.) tím, že se ve zdroji hnacího plynu omezují na jednu malou 12g "sifonovou" CO2 bombičku. Ikdyž zde hráči vědomě příjímají handicap omezené zásoby plynu ve zbrani, nezříkají se ale současně snahy vytěžit z ní co nejvíc - právě naopak. Ladění zbraně na efektivitu / hospodárnost využití CO2 je uznávaným prvkem "zbrojních závodů" v kategorii Stock Class. Někteří dokonce těmto "závodům" zcela propadnou a více než o celé to střílení a běhání "okolo" se nakonec zajímají o samotné ladění Stock Class zbraní.

Benjamin-Sheridan PGP, model 1985, dlouholetá klasika CCI Phantom VSC - nová klasika Stock Class

Dosažené výsledky pak často bývají impozantní. Zatímco mnoho "moderních" zbraní s velkými plnitelnými tlakovými lahvemi spotřebovává při jednotlivém výstřelu i přes jeden gram CO2, nejlepší z laděných Stock Class zbraní se spokojí s jen nepatrným zlomkem tohoto množství, když spotřebovávají i méně než 1/5 gramu na výstřel. Kvalita střelby u těchto úsporných zbraní bývá přitom nezřídkakdy daleko vyšší, právě proto, že jsou vyladěné k tomu, aby při výstřelu maximálně efektivně využívali minimální množství plynu.

Základním hodnotícím parametrem je zde počet dosažených výstřelů a jejich úsťová rychlost, které se dají zaznamenat do grafu průběhu úsťové rychlosti při střelbě. Pro objektivní porovnání různých zbraní (s různým průběhem úsťové rychlosti i jejím různým nastavením) mezi sebou je pak lze převést do hodnot vyvinuté kinetické energie, kde nás zajímá jak celkový objem energie ve střelách opouštějících ústí zbraně, tak především objem obsažený v určité optimální hladině úsťové rychlosti (např. 235-300 fps).

Ze zákona o zachování energie a stavové rovnice plynů lze spočítat, že za pokojové teploty je v jedné bombičce s 12g CO2 ukryto 1080 Joule tlakové energie. Zatímco původní Stock Class sériové zbraně (jako například PGP/ZGP) dokázaly z této energie reálně přeměnit na kinetickou, ukrytou ve výstřelech asi jen 150-220 Joule (tj. ~14-20%), nejhospodárnější laděné speciály dnes dokáží využít 460-550 Joule (tj. ~42-51%). Většinou se ale i dnes za velmi dobrý výsledek považuje, pokud se zbraň překoná hranici 350 Joule (tj. ~32%).

Při ladění zbraní použitelných ve hře je totiž nutné udržet rychlost v průběho celé střelby spolehlivě pod bezpečnostním limitem (300 fps) a výkon pokud možno konstantní a to nejlépe v preferovaných hodnotách 250-280 fps. Podstatné je i zachování přimeřených ovládacích sil a životnosti jednotlivých součástí. Zbraně experimentální, které se podobnými praktickými omezeními nemusí řídit proto často dosahují lepších výsledků. Ikdyž jejich tvůrci typicky mají ambice přesunout se s nimi mezi zbraně herně použitelné, ne vždy je možnost dosáhnout toho bez výrazného snížení efektivity (viz příklad rozdílu z vlastního ladění P68SC). Největší praktický význam pro nás samozřejmě mají herně použitelné zbraně. Výsledky ryze experimentálních zbraní ale ukazují, kde asi mohou ležet dosažitelná maxima.


Pro srovnání toho co je "běžné" a co mimořádné můžeme uvést výsledky několika klasických sériově vyráběných pump konstrukce Sheridan a Nelson, od starších, jednoduchých a levných začátečnických, přes pozdější továrně laděné až po špičkové novější speciály Stock Class:


Výkony klasických sériových Sheridanů:

Výkony klasických Sheridanů

Ek / 12g CO2 [Joule] počet výstřelů 235-300 fps Ek / 12g CO2 při 235-300 fps [Joule] teoretická účinnost
PPS Superstocker 380 34 360 35,2%
PMI Piranha SB + Turbo Valve 287 25 249 26,5%
Sheridan PGP mod. 1985 215 10 90 19,9%
Pozn.: Superstocker je často prezentován jako zakázkově vyráběná zbraň, bezpochyby je ale již léta vyráběn sériově.


Výkony klasických sériových Nelsonů:

Výkony klasických Nelsonů

Ek / 12g CO2 [Joule] počet výstřelů 235-300 fps Ek / 12g CO2 při 235-300 fps [Joule] teoretická účinnost
CCI Phantom 418 37 414 38,7%
TASO Vidicator I. 242 20 185 22,4%
Brass Eagle Tigershark 160 4 35 14,8%Po nezbytném úvodu můžeme konečně přistoupit k tomu, oč zde skutečně jde - tedy k rekordním výsledkům. Zabývat se budeme výhradně výsledky dosaženými "amatérskými" (ve smyslu nikoliv profesionálními) ladiči a to takovými, které jsou dobře zdokumentované.

Začneme výsledky herně použitelných zbraní s rychlostí stabilně pod 300 fps - uvedu vždy 3 nejlepší mě známé výsledky, které byli zaznamenány vždy k určitému přelomovému období:Rekordy z diskusních fór MCB, rok 2011:

Výsledky uživatelů drg, WickedKlown2 a greenmtnphantom z diskusních klubů na www.carterbrown.com, rok 2011

Ek / 12g CO2 [Joule] počet výstřelů 235-300 fps Ek / 12g CO2 při 235-300 fps [Joule] teoretická účinnost
WickedKlown2 GreyGhost 488 50 488 45,2%
drg mQ Sniper 9.6v NiMH 453 41 453 41,9%
greenmtnphantom Gargoyle 439 40 427 40,6%
Pozn.:
 • zbraň drg nesplňuje striktní pravidla Stock Class (regulátor tlaku, mQ ventil, 14" hlaveň)
 • uživatel PB Weasel dosáhl výsledku 471J / 12g (níže) údajně již v polovině roku 2011, data ale publikoval až v roce 2013


  Rekordy z diskusních fór MCB, počátek roku 2013:

  Výsledky uživatelů WickedKlown2, PB Weasel a 3022 z diskusních klubů na www.carterbrown.com, rok 2013

  Ek / 12g CO2 [Joule] počet výstřelů 235-300 fps Ek / 12g CO2 při 235-300 fps [Joule] teoretická účinnost
  WickedKlown2 GreyGhost 488 50 488 45,2%
  PB Weasel Redux 471 41 447 43,6%
  3022 New Hammer 469 48 455 43,4%

  Pozn.: v tomto období se zdá být jasná převaha relativně jednoduchých konvenčních nelsonů bez regulátoru tlaku. Zbraně jiné konstrukce od profesionálních ladičů se jim ale stále zhruba vyrovnávají (483J - Palmer PGP m.1996) a stejně tak jim stále náleží prvenství mezi experimentálními zbraněmi (557J - russc reg Halfblock Sniper).

  Nejlepší dosažená výtěžnost z 12g bez ohledu na fps:

  uživatel / zbraň Ek / 12g CO2 [Joule] teoretická účinnost
  1. russc reg Halfblock Sniper 557 51,6%
  2. WickedKlown2 GreyGhost 488 45,2%
  3. PB Weasel Redux 471 43,6%
  4. drg mQ Sniper 9v Li-Ion 470 43,5%
  5. 3022 New Hammer (.683" & 23g) 469 43,4%
  6. Manning Duck (green/green) 467 43,2%
  7. 1996XJ Phantom VSC .679" 462 42,7%
  8. russc slamvalve unreged nelson 460 42,6%